Bractwo Spolszczenia - Regulamin forum

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia administracji Bractwo Spolszczenia. Postanowienia dotyczące zachowań niedozwolonych na forum oraz sankcji, nie uchybia postanowieniu administracji, lecz stanowi jej konkretyzację. Forum jest częścią portalu. Możliwość zamieszczania postów przysługuje użytkownikom zarejestrowanym, natomiast użytkownikom niezarejestrowanym przysługuje możliwość pisania w specjalny dziale; Gościk. Ponadto administracja może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Forum, wybranym użytkownikom, jeśli złamią regulamin. Administratorem Forum jest: Quasch, Blizna, Seba. Moderatorem Forum jest: Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2016

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM I PORTALU Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad: -nie wolno publikować postów naruszających Polskie lub międzynarodowe prawo. -nie wolno publikować postów naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, godzące w dobre obyczaje, normy moralne, poczucie estetyki i dobrego smaku, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.; -nie wolno publikować treści mogących ułatwić pozyskanie kradzionego oprogramowania komputerowego. -należy dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, również w postaci skrótów i ilustracji; -nie wolno promować i propagować, jak również jakiekolwiek formie nawiązywać do środków odurzających lub do ich używania. -nie wolno formułować postów oszczerczych, napastliwych i obraźliwych; -nie wolno publikować postów poruszających w dowolnej formie tematykę orientacji seksualnej oraz używających określeń związanych z czynnościami seksualnymi; -nie wolno publikować ogłoszeń i reklam komercyjnych. -nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów. -nie wolno atakować, grozić, ośmieszać, poniżać innych czytelników tego Forum. Można oceniać wypowiedź, ale nie wypowiadającego ją.; -nie wolno „spamować” - czyli publikować na Forum nadmiernej ilości zbędnych informacji; -nie wolno publikować na Forum informacji psujących mechanizmy wyświetlania Forum; -nie wolno publikować obrazków ośmieszających ani napisami, ani obrazem wypowiedzi innych czytelników.

Korzystający z forum jest zobowiązany do: -tworzenia wątków w poprawnych kategoriach tematycznych -niedopisywania się do wątków wyraźnie łamiących zasady opisywane w tym regulaminie; formułowania tytułów wątków w taki sposób, aby były zrozumiały dla ogółu czytelników Forum, a tytuł powinien odpowiadać zamierzonej treści wątku; NEGATYWNE OPINIE NA TEMAT Administracji/ Moderacji; Bractwa Spolszczenia Publikacja na Forum negatywnych opinii na temat administracji Forum, słowa krytyki, przypadki naruszenia przez moderatorów, administracje. Regulaminu lub dobrych obyczajów, skargi itp. jest możliwe wyłącznie w odpowiednim wątku. Uwagi na temat konkretnego materiału nadal można przekazywać w wątku komentarzy do niego. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów forum proszę publikować w wątku „pytania i uwagi”

SANKCJE I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW Moderatorzy i Administratorzy stanowią władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń. Moderatorzy i Administratorzy forum mogą, bez konieczności tłumaczenia się i bez ostrzeżenia zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego czytelnika. Osoby niestosujące się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz takie, które z innych przyczyn uznane zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwane z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje nieprzewidziane w regulaminie, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru. Raz nadane blokady ksywek (nazw użytkownika) i blokady numerów IP nadane użytkownikom łamiącym zasady forum nie będą usuwane. Osobom łamiącym regulamin administracja ma prawo przydzielić ostrzeżenie zgodnie z ustalonym wcześniej przez głównego administratora wymiarem kary, która jest skonkretyzowana w puntach, przekładających się na procenty. W przypadku zebrania 100% ostrzeżeń użytkownik zostaje zbanowany, do czasu przedawnienia się ostrzeżenia, które czyniło by jego poziom ostrzeżeń mniejszy niż 100

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.